Vergoeding

​Indien u binnen 4 maanden na het acute infectiestadium van Covid-19 bij ons in behandeling komt dan worden de paramedische behandelingen vergoed vanuit een nieuwe regeling; Paramedische Herstelzorg.
Voorwaarde is dat u meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek en dat u een verwijzing van een huisarts of specialist heeft die maximaal een maand oud is. Op de verwijzing dient de arts aan te geven welke therapieën nodig zijn.
Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek worden dan vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat wel van uw eigen risico af.

Voldoet u niet aan bovenstaande eisen, dan worden de behandelingen niet vergoed door de zorgverzekering. C-support kan u helpen bij het vinden van een oplossing hiervoor. www.c-support.nu

Voor vergoeding van psychologische zorg bij Covid-19 gelden geen aparte regels. Vergoeding hiervan is afhankelijk van uw verzekeringspakket en de ernst van uw klachten.