Vergoeding

​Indien u binnen 4 maanden na de diagnose Covid-19 bij ons in behandeling komt dan worden de paramedische behandelingen vergoed vanuit een nieuwe regeling, Paramedische Herstelzorg. Voorwaarde is wel dat u meewerkt aan wetenschappelijk onderzoek en dat u een verwijzing van een huisarts of specialist heeft. U krijgt dan (extra) therapie vergoed vanuit de basisverzekering. Dit gaat wel van uw eigen risico af.
Hiervoor is de vergoeding afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Indien u niet aan de regeling voor Paramedische Herstelzorg kunt of wilt meedoen dan gelden de reguliere vergoedingen voor de therapieën (ergotherapie, logopedie en diëtetiek in basispakket; fysiotherapie afhankelijk van diagnose en verzekeringspakket)